Past Events

Z domišljijo do zaslužka

20 Apr 09:00 - 11:00 20 Apr 09:00 - 11:00 - Postojna Postojna
Podjetniški inkubator Perspektiva Postojna Podjetniški inkubator Perspektiva Postojna
Mike Hankin, Velika Britanija (London): Z DOMIS LJIJO DO VEC JEGA ZASLUZ KA SODOBNA KREATIVNA EKONOMIJA HOW IMAGINATION CAN INCREASE PROFIT IN THE CREATIVE ECONOMY OF TODAY...   More info


© 2018 Siguez