4. Dihurčkov dan / 4th Ferret Day & International Ferret Show

4. Dihurčkov dan / 4th Ferret Day & International Ferret Show03 Nov 10:00 - 18:00 - Ljubljana
Zverinice - Slovensko društvo ljubiteljev dihurjev

Route

V začetku novembra bo potekal že 4. Dihurčkov dan!
Namen prireditve, na kateri bo pester program (zabavna tekmovanja za dihurje, stojnice, strokovno predavanje, prikaz sojenja z razlago, dobrodelni srečelov, igralnica za dihurje, foto kotiček ...), je srečanje ljubiteljev in lastnikov dihurjev. Ker bo prireditev le nekaj dni po noči čarovnic, bo tokrat stilsko obarvana :). Potekalo bo tudi tekmovanje za najbolje urejen ("našemljen") razstavni kotiček in najboljšo masko (lastnika/razstavljalca!).

V sklopu prireditve bo potekala tudi 2. Mednarodna razstava dihurjev v Sloveniji. Sodnica bo Heleri Haiba iz Estonije, priznana sodnica in dolgoletna vzrediteljica (Valgetuhkur).
Če bo prijavljenih dihurjev več kot 70, bomo naknadno povabili še enega sodnika/sodnico. Razstava bo tokrat potekala v skladu s skandinavskimi pravili, za sojenje se bo uporabljal finski standard.Z registracijo pričnemo 1. 4. 2018, ob 12h.
1. Prijavni rok: 1. 4.-31. 5. 2018: 10 € / dihurja (*6 €)
2. Prijavni rok: 1. 6.-31. 7. 2018: 12 € (*8 €) / dihurja
3. Prijavni rok: 1. 8.-15. 10. 2018: 14 € (*10 € ) / dihurja
Če isti lastnik prijavi več kot tri dihurje, je upravičen do popusta 2 € / dihurja.

Vzrejni pregled: 10 € (*6 €) / dihurja ; zahtevana veterinarska dokumentacija mora biti poslana najkasneje do 15. 10. 2018
*za člane Društva Zverinice, Udruge Tvorum in Associazione Un Furetto in Famiglia)

Na dogodku lahko sodelujejo vsi dihurji starejši od treh mesecev, ne glede na izvor oz. poreklo (rodovnik ni pogoj za sodelovanje na razstavi!), barvo, dlako, spol in reprodukcijski status (izjema so breje samice).

Več podrobnosti sledi.

Kntakti: vprašajte tu, pošljite nam ZS na FB strani Zverinice, Maja Conc FB (ZS), info@zverinice.com, +386 70 775 734 (zverince), +386 40 395 995 (Maja)

-----
We are happy to announce 4th Ferret day and 2nd International Ferret show in Slovenia.
The event will take place on 3rd of November 2018.
The purpose of the event, with a varied program (fun games for ferrets, stands, expert lecture, exhibitional judging with an explanation, charity tombola, ferret playground, photo corner, ...), is a meeting of fans and owners of ferrets. Since the event will be held only a few days after Halloween, it will be in Helloween style :). We will also award best-arranged exhibition corner and the best mask (of the owner/exhibitor!).

The judge at the 2nd International Ferret show will be Heleri Haiba from Estonia, a recognized judge and long-time breeder (Valgetuhkur).
If there will be more than 70 applied ferrets, we will invite a second judge.
This time the exhibition will be held in accordance with the Scandinavian rules. The Finnish standard will be used for judging.

We will open registration on April 1st, 2018, at 12h.
1. Application deadline: 1. 4.-31. 5. 2018: 10 € (*6 €) / ferret
2. Application deadline: 1. 6.-31. 7. 2018: 12 € (*8 €) / ferret
3. Application deadline: 1. 8.-15. 10. 2018: 14 € (*10 €) / ferret
If the same owner registers more than three ferrets, he is entitled to a discount of 2 € / ferret.

Breeding exam: 10 € (*6 €) / ferret; The required veterinary documentation must be sent no later than on 15th October 2018.
* for members of the Slovenian ferret Association Zverinice, Croatian Association Tvorum and Associazione Un Furetto and Famiglia)

The event is open to all ferrets which are at least 3 months old, disregarding their origin (pedigree is not required), color, fur, gender and reproductive status (except pregnant females).

More information will follow.

Contacts: ask here, PM us on FB Zverinice official page, Maja Conc FB (PM me), info@zverinice.com, +386 70 775 734 (zverince), +386 40 395 995 (Maja)© 2019 Siguez